Βλάβη του βραχιονίου πλέγματος – Αντιμετώπιση – Θεραπεία