Πόνος στα περιφερικά νεύρα – Αντιμετώπιση – Θεραπεία