Πανελλήνια πρωτιά του Δρ. Πέϊου: Νευροδιεγέρτης για μετεγχειρητικό πόνο συνδρόμου Σ.Σ